EMAIL: sales@servsat.com
ESPAÑOL
Ka Triple Band PLL Model 9200HT-3
Norsat LNB

Ka Triple Band PLL Model 9200HT-3. L.O. Stability  +/- 25 KHz. Covers the 3 Ka-Band Frequencies:  17.30~18.30GHz, 18.30~19.30 GHz, and 19.30~20.20 GHz.

Model 9200HT-3. THE. Stability +/- 25 KHz. It covers 3 frequency ranges of Ka Band: 17.30 ~ 18.30GHz, 18.30 ~ 19.30 GHz, and 19.30 ~ 20.20 GHz.