EMAIL: sales@servsat.com
ESPAÑOL
LNA Ku Band Model KLNA
Comtech EF Data Ku-Band LNA KLNA

Comtech EFData LNA Ku Band Model KLNA, Frequency 10.95~12.75 GHz. Noise Temperatures from 80 degree K. 60 dB Gain.

Model KLNA,

Frequency 10.95 ~ 12.75 GHz.

Temperatures of 80 degrees K.

60 dB Gain.